Ngelindur


Markun turu ngeloni Romlah, bojone. Pas enak-enak turu, Romlah dhadhak ngelindur celuk-celuk pacare.

"Mas Togog . . . aku kangen mas. Mas Togog peluklah aku mas . . ."

Krungu ngono Markun malih cemburu ngamuk-ngamuk gak karuan, Romlah langsung diseret lang jedhing.

"Hayo ngomongo !!! Awakmu pingin pethuk ambek Togog tah ???!!!," jare Markun mbentak bojone.

"Iyo cak . . . " jare Romlah.

Langsung sirahe Romlah didelepno nang banyune bak mandi, cik kapok pikire Markun.

Mari oleh sak menit Romlah gelagepen, ambek Markun sirahe diangkat terus ditakoni maneh.

"Wis saiki ngomongo maneh !!! Awakmu sik pingin pethuk ambek Togog tah ???!!!," jare Markun maneh.

"Iyo cak . . ." jare Romlah.

Langsung sirahe Romlah didelep nang bak mandi luwih sui maneh, sik gak kapok ae arek iki pikire Markun.

Mari oleh rong menit Romlah gelagepen, ambek Markun sirahe diangkat terus ditakoni maneh.

"Hayo ngomongo maneh !!! Awakmu sik pingin pethuk ambek Togog tah ???!!!," jare Markun maneh.

"Iyo cak . . ." jare Romlah.

Markun tambah muntap. Pas arep didelepno nang banyu maneh, Romlah berontak terus takon nang Markun.

"Sik tah cak, sampeyan yakin tah lek mas Togog onok nang njero banyu ?"
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Technorati