Cegatan


Mbah Gimo kepingin ngojek, soale lek mbecak royokan penumpang kalah terus. Isuk-isuk Mbah Gimo wis sliwar-sliwer belajar numpak bronpit. Lagek mlaku sedhiluk, dhadhak wis dicegat pulisi. Tibake pulisine ikut Sokran, tonggone dhewe.

“Mbah, tulung ndelok SIM ambek STNKne ! ” jare Sokran.
“Ono nang dompetku” jare Mbah Gimo.
“Lek aku mbadhek, sampeyan mesti lali nggak nggowo SIM” jare Sokran.

Mari buka dompet ambek rogoh-rogoh kesak, tibake temenan Mbah Gimo lalu nggak nggowo SIM.
“Waduh iyo, aku lali nggak nggowo SIM . .” jare Mbah Gimo.
“Lek ngono sampeyan kudhu tak tilang Mbah” jare Sokran.
“Kon ojo athik ngelamak ambek aku lho yo !!!. Sik tas lulus Watukosek ae wis kemenyek atene nilang !! Gak isok !!!” Mbah Gimo nguamuk.

Timbangane gegeran, akhire Sokran ngalah, Mbah Gimo diculno gak sidho ditilang.
Sisuke Mbah Gimo belajar bronpit maneh.Lagek mlaku sedhiluk, dhadhak wis dicegat Sokran maneh.

“Mbah, tulung ndelok SIM ambek STNKne ! ” jare Sokran.
“Ono nang dompetku” jare Mbah Gimo.
“Lek aku mbadhek, sampeyan mesti lali nggowo STNK” jare Sokran.

Mari buka dompet ambek rogoh-rogoh kesak, tibake temenan Mbah Gimo lalu nggak nggowo STNK.
“Waduh iyo, aku lali nggak nggowo STNK . .” jare Mbah Gimo.
“Lek ngono sampeyan kudhu tak tilang Mbah, iki wis ping pindho sampeyan pelanggaran” jare Sokran.
“Gak isok !!!! Tak pongor mencelat mbalik nang watukosek kon yo !!! ” Mbah Gimo nguamuk maneh.

Timbangane gegeran, akhire Sokran ngalah, Mbah Gimo diculno maneh gak sidho ditilang. Sisuke Mbah Gimo belajar bronpit maneh, saiki wis wani rodho adhoh. Bareng mlaku wis oleh 5 km, dhadhak pethuk Sokran maneh.

“Ayo minggir !!!, Aku saiki wis gak lali, STNK, SIM lengkap kuabeh. Iki lho dheloken, helm, jaket ambek sarung tanganku yo anyar kuabeh. Hayo kate lapo kon !!! ” jare Mbah Gimo suombong.
“Yo wis mbah, aku yo gak katene nilang sampeyan, tapi aku mbadhek sampeyan sik ono sing lali maneh ” jare Sokran.
“Gak mungkin !! Lali opone . .?” Mbah Gimo bingung,
“Laopo sampeyan mancal becak ? Lha bronpite endhi ?”
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Technorati