HRD Edan


Iki ceritone Paijo sing arep melu interview kanggo syarat mlebu kerjo nang salah siji rumah sakit. Pas teko nang kantore, Paijo langsung dikongkon ngadep nang HRD kanggo test wawancara.

HRD: Pendidikanmu opo?
Paijo: Hukum Pak.
HRD: wah ora bisa ditompo ning kene.
Paijo: Alasanipun Pak?
HRD: Kakehan ngomong mengko, malah ora kerja.
Paijo: tapi kulo mantan diplomat lho Pak.
HRD: Tambah ora ketompo?
Paijo: Lho kok ngaten pak?
HRD: Mengko gaweyanmu mung ropat-rapat wae...... · Kowe nduwe omah opo ora?
Paijo: Dereng.....
HRD: Wah kowe ora iso ketompo nang kene.
Paijo: Lho kok ngaten?
HRD: Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.
Paijo: Ah.. mboten kok, sakjanipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.
HRD: Yo malah ora ketompo.
Paijo: Lho kok ngaten?
HRD: Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae... Kowe nduwe motor opo ora?
Paijo: Mboten.
HRD: Ora ketompo.
Paijo: Lho kok mboten ketompo?
HRD: Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kreditan.
Paijo: Sakjanipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki.
HRD: Wah malah ra ketompo....
Paijo: Lho kok ngoten?
HRD: Tempat parkire wis ra cukup.. Kowe wis lulus sarjana tenan?
Paijo: Sampun Pak....
HRD: Ora ketompo. Kene iki golek sing SMA ae, luwih manutan lan ben mbayare murah.
Paijo: Sakjanipun kulo tasih badhe skripsi.
HRD: Malah ora ketompo...... .
Paijo: Lho kados pundi to?
HRD: Mengko kowe kerjo mung ngetik skripsi, yen wis lulus mesti golek kerjo neng perusahaan liyo... Kowe seneng guyon opo ora?
Paijo: Mboten pak, kulo serius nek nyambut gawe.
HRD: Ra ketompo......
Paijo: Waaaa... Kok ngoten?
HRD: Engko konco-koncomu lan anak buahmu podho stress kabeh.
Paijo: Sakjane nggih sekedhik-sekedhik seneng guyon.
HRD: Malah ora ketompo.
Paijo: Lho kok......
HRD: Engko kowe mung email-emailan sing lucu... Kowe mau mrene numpak opo?
Paijo: Nitih mobil.
HRD: Kowe ora ketompo.
Paijo: Sebabipun?
HRD: Saiki BBM mundhak terus, mengko kowe njaluk mundhak bayaran terus.
Paijo: Woo, kulo wau namung mbonceng, kok.
HRD: Tambah ora ketompo.
Paijo: Lho, lha kok?
HRD: Mengko mung gawene mbonceng mobil kantor. Ngrusuhi!... Anakmu akeh opo sithik?
Paijo: Kathah, Pak.
HRD: Kowe ora ketompo.
Paijo: Sebabipun?
HRD: Nyambut gawemu ora nggenah, mung mikir gawe uanak terus.
Paijo: Lha wong namung anak adopsi, kok.
HRD: Tambah ora ketompo.
Paijo: Lho, lha kok ngaten?
HRD: Gawe anak wae aras²en, opo maneh nyambut gawe... Kowe wis ngerti gaweyanmu durung?
Paijo: Dereng pak.
HRD: Kowe ora ketompo.
Paijo: Sebabipun menopo?
HRD: Arep nyambut gawe kok ora ngerti gaweyane?
Paijo: Oo, nek damelan niku mpun ngertos kok.
HRD: Tambah ora ketompo.
Paijo: Lho, lha kok?
HRD: Kowe rak mung arep keminter, to?... Kowe ngerti kahanan kantor kene durung?
Paijo: Dereng pak.
HRD: Kowe ora ketompo.
Paijo: Sebabipun?
HRD: Arep nyambut gawe kok ora ngerti kantore?
Paijo: Wah, nggih sekedhik2 mpun ngertos kok...
HRD: Tambah ora ketompo.
Paijo: Lho, lha kok ngaten?
HRD: Mengko kowe senengane ngudhal-udhal wewadi kantor, to?... Kowe kerep loro?
Paijo: Mboten.
HRD: Kowe ora ketompo..
Paijo: Sebabipun nopo?
HRD: Mesthi kowe kerep mbolos, wong arang2 gering.
Paijo: Wah, sakjanipun nggih asring.
HRD: Tambah ora ketompo.
Paijo: Lho, lha lho?
HRD: Kantor iki ora nompo karyawan penyakiten... Kowe biso main internet?
Paijo: mBoten.
HRD: Kowe ora ketompo.
Paijo: Sebabipun?
HRD: Perusahaan ora nompo sing buta internet.
Paijo: Wah, sakjanipun nggih saged.
HRD: Tambah ora ketompo.
Paijo: Walah, sebabpipun nopo?
HRD: Mesthi ora bakal nyambut gawe, kakehan fesbukan, senengane update status???.. Kowe waras opo ora?
Paijo: Lha, kulo nggih waras to Pak.
HRD: Ra ketompo.
Paijo: Kenging nopo?
HRD: Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
Paijo: Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
HRD: Yo malah ra ketompo.
Paijo: Waduh, Pripun to niki? Sebabipun menopo?
HRD: Mengko aku duwe saingan. wong aku dudu HRD tenanan
Paijo: WAAAAAAAAAAAAAAAA.... Wong Edaannnn @%^$&#*&$^(*#
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Technorati